บริการใหม่…ล่าสุด : ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วปรเทศ : เปิดให้บริการแล้ว…ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป