บริการใหม่ล่าสุด…ครั้งแรกในไทย : ตรวจเครดิตสกอริ่งแบบ “เรียลไทม์” ผ่านแอปเกียรตินาคินภัทร (KKP e-Banking Application)