ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “Bangkok FinTech Fair 2019” วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย