ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “สุพรรณบุรีร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน” จ.สุพรรณบุรี วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “สุพรรณบุรีร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน” จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น.
โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา