ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.เพชรบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงแรมรอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.เพชรบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น.
โรงแรมรอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา