ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป” ปี 2562 จ.ขอนแก่น วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ขอนแก่น