ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน“ติวพี่วินก่อนกู้เงิน” วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. ห้องสยามมงกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี (ซอยศูนย์วิจัย)

กิจกรรมตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน“ติวพี่วินก่อนกู้เงิน”

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น.

ห้องสยามมงกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี (ซอยศูนย์วิจัย)

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา