ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. จ.อยุธยา” วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา