ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “มหกรรมบ้านดี จ.ระยอง” วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.ระยอง