ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. จ.ขอนแก่น” วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล