ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย.” จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 12.00-16.30 น. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่