ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งานบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)