ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!…งาน”บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ปี 2562″ จ.ชลบุรี วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.ชลบุรี