ตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายๆ…แค่ปลายนิ้ว

ตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายๆ…แค่ปลายนิ้ว

แบบส่งรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
• โมบายแอป “TMB TOUCH”

• โมบายแอป “Krung thai Next”

‼️คำเตือน‼️ กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ

แบบส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
• โมบายแอปกรุงไทย ธนชาต ทีเอ็มบี (เฉพาะผู้ลงทะเบียนของธนาคาร)
• ธนาคารออนไลน์ กรุงศรี, กรุงไทย (สำหรับผู้มีบัญชีธนาคาร)

*จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เครดิตบูโรตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนที่ใช้บริการตรวจเครดิตบูโรและเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร เรามีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนเป็นสำคัญ