โปรโมชั่น ลด 50% ค่าบริการตรวจเครดิตบูโร วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 ณ เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร)

โปรโมชั่น ครึ่งเดือนครึ่งราคา

ลด 50% ค่าบริการตรวจเครดิตบูโร 

วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560

ณ เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร)

  • ใช้บัตรประชาชนของตนเอง
  • ค่าบริการ 50 บาท (จากปกติ100บาท)
  • รอรับผลได้ทันที (ภายใน 15 นาที)
  • เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)