โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2562..ตรวจเครดิตบูโรเป็นคู่ มา 2…จ่าย 1 : วันที 14-15 ก.พ. 62 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 6 แห่ง

โปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

“เครดิตดี มาแพคคู่ มา2 จ่าย1”

จะคู่ไหน… คู่หู คู่ฮา คู่รัก คู่กัด ก็อยากให้มา

เมื่อมาตรวจเครดิตบูโรเป็นคู่ มา 2…จ่าย 1

วันที 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 6 แห่ง

(เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)