โปรโมชั่นพิเศษ : เมื่อท่านตรวจเครดิตบูโร จะได้รับหนังสือ ” ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า ”เรารักในหลวง” ” วันนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ๕ แห่ง