โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม 2563 “ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2563” รับฟรี…พัดเครดิตบูโร เมื่อท่านตรวจเครดิตบูโร วันที่ 20-25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง