โปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2563 “กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย (มีจำนวนจำกัด) วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง”