หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป : @CITI (เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, เมกา บางนา) @UOB (เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่, เดอะมอลล์ ท่าพระ) : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ยังอยู่ในการเฝ้าระวัง

หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

@CITI (เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, เมกา บางนา)

@UOB (เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่, เดอะมอลล์ ท่าพระ)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ยังอยู่ในการเฝ้าระวัง