หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร (ชั่วคราว) วันที่ 12 สิงหาคม 2562 : เนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ