หยุดบริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันฉัตรมงคล และ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา)