สัปดาห์นี้…พิเศษสุดๆ 4 ปีมีครั้ง(29 กุมภาพันธ์) : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร @BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-18.00 น.

สัปดาห์นี้…พิเศษสุดๆ 4 ปีมีครั้ง(29 กุมภาพันธ์)

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร @BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)

เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลา 9.00-18.00 น.