ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร แห่งใหม่ล่าสุด ภายในสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ ให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ (ไม่มีวันหยุด) เวลา 9.00-18.00 น.

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร แห่งใหม่ล่าสุด ภายในสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ
ศูนย์กลางคมนาคม ใจกลางชุมนุมคนเดินทาง
ให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ (ไม่มีวันหยุด) เวลา 9.00-18.00 น.
– รอรับผลได้ทันที เพียงใช้บัตรประชาชนของตนเอง ค่าบริการ 100 บาท
– เฉพาะรายการบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองหรือมอบอำนาจ และชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางของตนเอง)

*ชำระค่าตรวจเครดิตบูโรผ่าน QR Code รับส่วนลด 10 บาท ตลอดปี 2561 (เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น)