รายการวิทยุ “รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” FM 103 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.

รายการวิทยุ “รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” 

ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.

FM 103 MHz และเครือข่ายกองทัพบกทั่วประเทศ 

หรือฟังออนไลน์ http://www.102radio.net/102radioOnline.php 

สัมภาษณ์สด : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด