พิเศษสุด…รับส่วนลด 10 บาท เมื่อชำระค่าตรวจเครดิตบูโร ผ่าน QR Code (Bureau Easy Pay) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2562 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร (เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดายื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น)

พิเศษสุด…รับส่วนลด 10 บาท เมื่อชำระค่าตรวจเครดิตบูโร ผ่าน QR Code (Bureau Easy Pay)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2562 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ได้แก่ 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.
2. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
3. สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
4. สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.
5. ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

(เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดายื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น)