ติดตามฟังสัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี” : วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 11.10 – 11.30 น. : FM 105 Smile Thailand / ออนไลน์ www.105smilethailand.com / www.facebook.com/105smilethailand

สัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี”
ทุกวันอังคารเว้นอังคารของเดือน เวลา 11.10 – 11.30 น. (วันที่ 5 และ 19 มีนาคม 2562)
– ทางคลื่น FM 105 Smile Thailand
– อออนไลน์ www.105smilethailand.com
– www.facebook.com/105smilethailand

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม