ติดตามชมรายการ “พอง พอง” Wealth Me Up ตอน “ทางออกของคนเป็นหนี้”จะมีวิธีจัดการและหาทางออกอย่างไร ” วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ได้ที่ Facebook Page : Wealth Me Up : โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

ติดตามชมรายการ “พอง พอง” Wealth Me Up ตอน “ทางออกของคนเป็นหนี้”จะมีวิธีจัดการและหาทางออกอย่างไร ” ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ได้ที่ Facebook Page : Wealth Me Up : โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร