ติดตามการสัมภาษณ์รายการวิทยุ “คัดข่าวมาคุย”  ช่วง หัวใจเศรษฐี ทุกวันอังคาร  เวลา 10.15 – 10.30 น. สถานีวิทยุ FM 105 Smile Thailand

เชิญติดตามการสัมภาษณ์สด ผ่านรายการวิทยุ รายการ “คัดข่าวมาคุย”  ช่วง หัวใจเศรษฐี

ทุกวันอังคาร  เวลา 10.15 – 10.30 น.  สถานีวิทยุ FM 105 Smile Thailand

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ : คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม