ตรวจเครดิตบูโร @เคาน์เตอร์เครดิตบูโร (ชั่วคราว) ภายในสถานี BTS ศาลาแดง วันที่ 17-31 ตุลาคม 2561 เนื่องจากศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง ปิดปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ตรวจเครดิตบูโร @เคาน์เตอร์เครดิตบูโร (ชั่วคราว) ภายในสถานี BTS ศาลาแดง

วันที่ 17-31 ตุลาคม 2561

เนื่องจากศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ