ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! จ.พัทลุง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ในงานสัมมนา “การคุ้มครองเงินฝากและเครดิตบูโร”

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งานสัมมนา เรื่อง ทำความรู้จักกับ “การคุ้มครองเงินฝากและเครดิตบูโร”
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องทองอินทรา ชั้น 2 โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)