ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” จ.ขอนแก่น วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” จ.ขอนแก่น
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา