ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” จ.อุบลราชธานี วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลราชธานี

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” .อุบลราชธานี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 .

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 .

ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า .อุบลราชธานี

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา