ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “Commart Work 2018” วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. เพลนารี ฮอลล์ (บูธ9) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Commart Work 2018”
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น.
เพลนารี ฮอลล์ (บูธ9) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รับเครื่องดื่ม..ฟรี
1. เมื่อตรวจเครดิตบูโร รอรับรายงานเครดิตบูโร
2. รับคูปองแลกเครื่องดื่ม…ฟรี
3. แสดงคูปองแก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ เครดิตบูโร คาเฟ่ รับเครื่องดื่ม (1 ท่านต่อ 1 แก้ว)

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)