ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Commart Connect 2018” วันที่ 22-25 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 – 20.00 น. เพลนารี ฮอลล์ (บูธ9) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Commart Connect 2018”

วันที่ 22-25 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 – 20.00 .

เพลนารี ฮอลล์ (บูธ9) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

รับเครื่องดื่ม..ฟรี

  1. เมื่อตรวจเครดิตบูโร รอรับรายงานเครดิตบูโร
  2. โชวรายงานเครดิตบูโรของท่าน แก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บาร์ เครดิตบูโรคาเฟ่
  3. รับเครื่องดื่ม (1 ท่านต่อ 1 แก้ว)  (มีจำนวนจำกัด ในแต่ระรอบที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน)

 

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)