ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “การสร้างความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากฯ จ.สตูล” วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 8.15 – 12.00 น. โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “การสร้างความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากฯ จ.สตูล”

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 8.15 – 12.00 น. โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา