ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการเงิน (FINTECH)” จ.ขอนแก่น วันที่ 3 กันยายน 2561 โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการเงิน (FINTECH)” จ.ขอนแก่น
วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 16.30 น.
โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา