ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.ลพบุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.ลพบุรี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จ.ลพบุรี

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา