ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี  งาน “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากฯ จ.อยุธยา วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.15 – 12.00 น. โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา