ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “สศค.การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากฯ จ.หนองบัวลำภู” วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 8.15 – 12.00 น. โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู