ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “สศค.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคุ้มครองเงินฝากฯ จ.มุกดาหาร” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.15-12.00 น. โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร