ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา