ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “บ้าน ธอส. เอ๊กซ์โป กรุงเทพฯ” วันที่ 24-27 สิงหาคม 2560

เชิญตรวจ #เครดิตบูโร ฟรี! งาน “บ้าน ธอส. เอ๊กซ์โป @ กรุงเทพฯ”
วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (บูธติดกับกองทุนการออมแห่งชาติ)
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)