ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “ตลาดนัดเงินทุน” จ.นราธิวาส วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น. จ.นราธิวาส

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “ตลาดนัดเงินทุน” จ.นราธิวาส

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จ.นราธิวาส

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)