ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย โตไวใช้บัญชีเดียว” จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช : ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา