ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป”Krungthai Next” รับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมล 3 วันทำการ

บริการใหม่ล่าสุด! พร้อมแล้ว

ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “Krungthai Next”
รับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ

รู้ผลทันใจ มั่นใจได้จริง

อยู่ที่ไหน ก็รับข้อมูลเครดิตได้ทุกที่ ทุกเวลา

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือสถานะบัญชี ก็ตรวจได้ง่ายๆ ผ่าน โมบายแอป “Krungthai Next” พร้อมเลือกวิธีรับผลได้ดั่งใจ 2 วิธี 

1.รับผลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)

2.รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร)

หมายเหตุ :
– หากไม่ได้รับภายในกำหนด โปรดติดต่อ consumer@ncb.co.th
– บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์สาขา และ ATM ของธนาคารกรุงไทย พร้อมรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้เช่นเดิม

ตรวจสอบเครดิตบูโร - Krungthai NEXT

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktb.co.th/th/content/personal/krungthai-next/credit-bureau-status-check-service