10 วิธีลดความเสี่ยง สำหรับคนที่ยังต้องไปทำงาน หรือจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริง ๆ อย่างไรก็ตาม การลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดก็คืออยู่บ้านให้มากที่สุด มาช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อคนที่เรารักกันนะคะ

10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด 10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด 10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด 10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด 10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด