ได้เงินมาเท่าไร ก็ไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บสักที เป็นเพราะอะไรนะ?
มาดูกันว่ามีค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นอะไรบ้างที่กำลังทำร้ายเงินออมคุณโดยไม่รู้ตัว รู้อย่างนี้แล้วไม่พลาดอีกแน่นอน!

รายจ่าย "ไม่น่าจ่าย" ทำร้ายสุขภาพการเงิน