ในการจะพิจารณาอนุมัติเงินกู้หรือขอสินเชื่ออะไรก็ตาม สถาบันการเงินจะมีปัจจัยเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันที่เหมือนกัน ส่วนหนึ่งก็คือ พฤติกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงเครดิตของผู้ที่ขอสินเชื่อ

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างคือ “เครดิต” ถ้าอยากรู้ว่าวิธีการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีสามารถอย่างไร ตามมาดูกันค่ะ

*เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสิทธิ์อนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร*