WealthMeUp ค้นหาคำตอบที่อยากรู้ 1:1 ตอน “ทางออกคนเป็นหนี้” กับ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2562